NAUDOJIMOSI ISTORINIŲ VIETOVARDŽIŲ DUOMENŲ BAZE TAISYKLĖS

Istorinių vietovardžių duomenų bazė, kurios adresas www.lki.lt/tevi, yra Lietuvių kalbos instituto kūrinys. Naudojimąsi baze reglamentuoja šios taisyklės. Lietuvių kalbos institutas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti taisykles ar jų dalį. Norėdami sužinoti apie pakeitimus, nuolat periodiškai tikrinkite taisykles. Jei naudojatės baze po to, kai taisyklės pakeičiamos, vadinasi, sutinkate su keitimais.

Autorių teisės

Visa bazėje pateikta medžiaga, įskaitant dalių išdėstymą, dizainą, tekstą, grafiką, yra Lietuvių kalbos instituto nuosavybė, saugoma tarptautinių ir Lietuvos Respublikos intelektinės nuosavybės teisės aktų. Draudžiama ją kopijuoti, publikuoti, parduoti, platinti, keisti ar kurti išvestinius produktus, išskyrus atvejus, kai tai leidžia teisės aktai ar šios taisyklės.

Medžiagos naudojimas

Pateiktos bazėje informacijos negalite perkelti į savo kompiuterį ar išsispausdinti savo reikmėms. Be Lietuvių kalbos instituto leidimo draudžiama naudoti informaciją kuriant kitus produktus – kompiliacijas, duomenų bazes, žodynus, žinynus ar katalogus. Taip pat draudžiama savo svetainėse pateikti www.lki.lt/tevi titulinio puslapio ar šioje duomenų bazėje gautų rezultatų kopijas. Rengiant mokslinius darbus pasinaudojus bazėje pateiktais duomenimis, literatūros ir šaltinių sąraše būtina nurodyti šį šaltinį ir adresą www.lki.lt/tevi.

Nuorodos kitose svetainėse

Draudžiama susieti bazę ar jos dalį su kitais interneto šaltiniais, jei tai galėtų sudaryti įspūdį, kad susiejantis asmuo turi teisę naudotis svetainės medžiaga.

Garantijos

Lietuvių kalbos institutas neatsako už interneto ryšio sutrikimus, kurie trukdo prieigą prie svetainės.

 

Sutinku      Nesutinku